Građevinski materijal

Doo za proizvodnju, trgovinu i usluge…

Građa-Ogrev Osinja

Osinja-7

Prodavnica Jelena

Jelena-0000

NAZIV I SJEDIŠTE FIRME

DOO “POLET-KOMERC” Derventa

PRODAJNI OBJEKTI

Ul.Dubička bb  
74400 Derventa GRAĐA-OGREV 1
Tel: 00387 (0)53/311-370 Dubička bb, Derventa
Fax: 00387 (0)53/311-372;  053/311-371 053/311-370; 053/331-908 
E-mail: [email protected] E-mail: [email protected]
SALON KERAMIKE „ OLIMP“ 
Direktor: Kuzmanović Radenko Dubička bb, Derventa
053/310-078 O53/331-293
Email: [email protected] E-mail: [email protected]
GRAĐA-OGREV 2 
Zamjenik direktora: Kuzmanović Radovan Osinja bb, Osinja
053/311-370 053/325-011
E-mail: [email protected] E-mail: [email protected]


+ 3 = 8

PRODAVNICA „JELENA“
Velika Sočanica bb
053/322-014
E-mail: [email protected]
SKLADIŠTE VELEPRODAJE 
 Dubička bb, Derventa
 053/311-370